Sisustustusarkkitehdin ammatti

Arkkitehdin ammatti on monelle tuttu ammatti ja ala ainakin pintapuolisesti. Tässä artikkelissa esittelemme, mitä sisustusarkkitehti tekee. Sisustusarkkitehdiksi on mahdollista opiskella useassa Suomen yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa.

Sisustusarkkitehti on monipuolinen osaaja

Suomen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista Aalto yliopisto, Lapin yliopisto, Lahden muotoiluinstituutti, Metropolia ja Kymen ammattikorkeakoulu tarjoavat sisustusarkkitehdin opintoja. Sisustusarkkitehdin opinnoissa keskitytään niin muotoiluun, taiteeseen kuin arkkitehtuuriin. Opinnot ovat hyvin monipuoliset ja valmistuneilla onkin valmiudet toimia monella eri alueella. Käytännössä koulussa on paljon taideopintoja, joissa piirretään sekä maalataan. Taidehistoria on läsnä myös sisustusarkkitehdin opinnoissa. Opiskelijat opiskelevat kursseja koskien tiloja ja kalustesuunnittelua. Opinnot ovat hyvin monipuoliset. Myös ekologisuus otetaan vahvasti huomioon opinnoissa. Sisustusarkkitehdeille onkin tärkeää ymmärtää, kuinka suunnitella tiloja, jotka tukevat ympäristön päivittäistä käyttöä. Samaan aikaan tilojen tulee olla ympäristölle ystävällisiä niin esteettisesti kuin toiminnallisestikin.

Sisustusarkkitehtejä työskentelee julkisten ja yksityisten tilojen suunnittelussa. Sisustusarkkitehtejä löytyy niin perinteisistä arkkitehtitoimistoista ja sisustussuunnitteluyrityksistä, mutta moni toimii myös yrittäjänä. Sisustusarkkitehdeille tärkeitä ominaisuuksia ovat luovuus ja ideointikyky. Myös tiimityöskentelytaidot mitataan, sillä useasti projekteissa ollaan osana ryhmää. Sisustusarkkitehdiltä vaaditaan runsaasti luovaa kykyä hahmottaa ja suunnitella tiloja. Sisustusarkkitehdiltä onnistuu kokonaisten tilojen suunnittelu tai yksityiskohtaisempi suunnittelu. Sisustusarkkitehdit ovat perillä ajan trendeistä. Sisustusarkkitehdit osaavat esimerkiksi hyödyntää valokuvakehyksiä suunnittelussa. Valokuvakehyksiä pystyy käyttämään erinomaisina tehokeinoina ja katseenvangitsijoina erilaisissa tiloissa. Upeilla kehyksillä voi luoda aikaan myös erilaisia taiteellisempia elementtejä seinille tai miksei vaikka kattoon. Valokuvakehyksellä pystyy luomaan tilalle aivan uuden ilmeen. Ajan trendejä seuraten esimerkiksi luonnollinen valinta kehykseksi olisi puukehykset, jotka tuovat lämpöä ja tunnelmaa suunniteltavaan tilaan. Materiaalituntemus onkin ensiarvoisen tärkeää sisustusarkkitehtien työssä, jotta tilat saadaan vastaamaan ja tukemaan tilojen toimintaa. Ei ole samantekevää, millaisen kehyksen sisustusarkkitehti valitsee ja minne sen sijoittaa. Vaikka piirtämistaito on tärkeä osa sisustusarkkitehdin osaamista, lopulliset suunnitelmat ja työt tuotetaan aina tietokoneohjelmilla. CAD-ohjelma on varsin tuttu sisustusarkkitehdeille.

Kuten jo mainittua, sisustusarkkitehdin työ on äärimmäisen monipuolista, joten sisustusarkkitehdeille onkin kysyntää monella eri osa-alueella. Työ vaatii jatkuvaa uuden oppimista ja ideoiden kehittelyä. Työ on erittäin luovaa ja tätä myöten myös hyvin palkitsevaa erityisesti silloin, kun asiakas on tyytyväinen lopputulokseen.